Test assessment

Er zijn een aantal bekende testmethodes die courant worden toegepast, wat op zich een goede zaak is. Het bestaan van die verschillende modellen maken het echter ook moeilijk om te weten hoe ver je organisatie staat op het gebied van testen. En nog een stap verder: in welke mate de eigen testaanpak door de medewerkers effectief toegepast wordt. Een assessment kan helpen om inzicht te geven in de maturiteit van de testorganisatie.

Er bestaan naast de verschillende testmethodes verschillende modellen om een assessment uit te voeren. De meest bekende zijn TPI® en TMMi®, maar er bestaan er nog meer. Beide voorgenoemde modellen zijn niet eenvoudig op elkaar te mappen, TMMi probeert dit wel inzichtelijk te maken.

TPI

TPI staat voor Test Process Improvement en is ontwikkeld door Sogeti. Het model is gebouwd op 20 aandachtsgebieden, onderverdeeld in niveau's en voor elk van die niveau's een bepaald controlepunt. Deze controlepunten vormen de basis van het assessment en deze worden dan ook punt voor punt afgelopen om tot een resultaat te komen. In principe kan dit assessment gedeeltelijk worden afgenomen om de aandacht te richten op specifieke aandachtspunten. Er zijn echter een aantal controlepunten met een afhankelijkheid naar een ander controlepunt, maar dat is relatief beperkt.

Het resultaat van een TPI assessment is eerst en vooral een TPI-volwassenheidsmatrix. Deze kan gebruikt worden om te gaan beslissen welke aandachtspunten prioritair moeten aangepakt worden en de controlepunten voor een aandachtsgebied kunnen een hulp zijn om verbeteringen aan te brengen.

TMMi

TMMi staat voor Test Maturity Model Integration en biedt een gestructureerde voorstelling van de volwassenheid van een test organisatie. TMMi biedt langs de ene kant een standaard assessment aan om de test organisatie door te lichten en biedt aan de assessor ook de mogelijkheid om vanuit het resultaat van het assessment verbeteringen aan het testproces aan te bevelen.

TMMi is nauw verwant met CMMI in die zin dat beide frameworks een getrapte aanpak hebben om de (test)processen naar een hoger niveau te tillen. TMMi is een non-profit organisatie die als doel heeft om op basis van de ervaring van een groep van test experten het framework verder uit te werken en deze standaard te promoten.

Een assessment in uw bedrijf

Vanuit mijn samenwerking met The Test Leaders, ben ik in staat om u een assessment aan te bieden op basis van de bovenstaande modellen of op basis van het eigen assessment model van The Test Leaders. Aarzel niet om contact op te nemen met mij of met The Test Leaders.