Test analyse & -design

Test analyse & -design is het process van het analyseren van de bedoelde werking van software en uit die analyse testgevallen bepalen.

Formele vorm van test analyse & -design

Met de formele vorm van test analyse & -design wordt bedoeld dat de volgende fasen elkaar opvolgen:

Test designs kunnen in veel gevallen gemaakt worden aan de hand van test technieken. Deze technieken bestaan al geruime tijd en worden in zo goed als elke methodologie gebruikt. Er bestaan voor- en tegenstanders van test technieken en voor de duidelijkheid: ik ben een voorstander. Tenminste zolang deze technieken het werk makkelijker maken terwijl het test design de functionaliteit(en) grondiger afdekt. Er zijn echter ook een aantal test technieken die iedere tester automatisch gebruikt omdat die onderdeel zijn van ons gezond verstand.

De testtechnieken die ik het meest courant gebruik zijn:

Informele vorm van test analyse & -design

Er is niet altijd voldoende tijd om de testuitvoering te laten vooraf gaan door een formele fase van test analyse & -design. Het is dan ook goed dat er een aantal technieken zijn ontstaan die daar een antwoord op bieden.

De volgende technieken heb ik al op één of andere manier toegepast:

Deze vormen worden soms met argusogen bekeken, maar ze hebben zeker en vast hun waarde. Het is niet (altijd) zo dat er geen plan of geen bedoeling is bij het gebruiken van deze technieken. Testen heeft trouwens altijd een doel: fouten opsporen en deze laten oplossen. Deze technieken zijn een mooie aanvulling op de meer gestructureerde testen.