Software testen

Software gaat steeds meer deel uitmaken van ons dagelijks leven. Daar hoef je momenteel niet eens een computer voor in huis te hebben. Een iets geavanceerder GSM, een modern televisietoestel en een personenwagen bevatten ook software. Software is niet langer iets wat enkel voor en door computerfreaks gebruikt wordt.

Maar net omdat software gemeengoed wordt en nog meer door de grotere concurrentie, moet software steeds sneller beschikbaar komen en steeds beter werken. Dit is geen eenvoudige opdracht voor de IT'ers die daarbij betrokken zijn. Software kan op dit moment al veel, maar nog niet alles. De mensen die software kunnen niet voorspellen hoe een gebruiker precies gaat omgaan met de code die zij geschreven hebben.

Niet alleen software wordt getest, ook consumentenartikelen worden door consumentenorganisaties steeds meer aan uitvoerige testen onderworpen. Vliegtuigmaatschappijen moeten op geregelde tijdstippen testvluchten ondernemen met hun toestellen onder toeziend oog van een controleorganisme. Al deze testen hebben op zijn minst deze gemeenschappelijk kenmerken:

De mate van diepgang en detaillering van testen hangt voor een groot stuk af van de risico's die gelopen worden. Testen in de pharmaceutische wereld zijn strikt gereglementeerd tegenover testen die uitgevoerd worden op een webwinkel. Dat is puur een kwestie van risico's: een medicijn dat ontwikkeld en gefabriceerd is met software die fouten vertoont kan veel meer schade aanrichten dan het verkeerde boek dat aan een te hoge prijs bij de klant terechtkomt.

Waarom testen?

Er zijn verschillende redenen op te sommen waarom er op een gestructureerde manier moet getest worden, een aantal van de belangrijkste redenen staan hier opgesomd:

Gedurende de voorbije 15 jaar heeft software testen een belangrijke plaats ingenomen binnen de IT. Dat testen nodig is en meer is dan een noodzakelijk kwaad, daar wordt men zich steeds meer van bewust. Het wordt ook als een volwaardig vakgebied onderkend. Software testen is mijn specialiteit en ik hoop u hier verder mee te kunnen helpen.

Expertise & ervaring in testen

De laatste 5 jaar heb ik de kans gehad om door ervaring mijn expertise in testen verder te ontwikkelen. Momenteel ben ik in staat om een testteam aan te sturen en daarover te rapporteren naar het management. Als u een test leader zoekt, bent u zeker aan het juiste adres.